Parinti Speciali

Timp liber


ACTIVITÃĊ˘I DE TIMP LIBER
Sunt pãrinĊ£i care petrec mult timp cu copiii lor, cãutând activitãĊ£i cât mai variate.
Aceste activitãĊ£i stimuleazã activitãĊ£ile sociale ale copilului, spiritul de iniĊ£iativã, dezvoltã sentimentul de apartenenĊ£ã al acestuia. Vã propunem câteva sugestii pentru petrecerea în comun a timpului liber:
     1. Pictatul pe faĊ£ã ĊŸi corp. Folosind vopseluri speciale, vã puteĊ£i bucura alãturi de copii de
imaginaĊ£ia ĊŸi creativitatea lor.

     2. În grãdinã. Pentru cei care beneficiazã de o „bucatã de pãmânt", îngrijirea plantelor (flori,legume etc.) poate fi o modalitate plãcutã de relaxare ĊŸi o posibilitate de comunicare afectivã.

     3. ColecĊ£ia familiei. PuteĊ£i colecĊ£iona, împreunã cu copiii dvs., cele mai variate obiecte, lucru care contribuie la dezvoltarea spiritului de echipã în familie.

     4. Campionatele familiei: cãrĊ£i, remy, table, ĊŸah, scrabble, puzzle, „Nu te supãra, frate!", Piticot, Monopoly etc. Orice joc trezeĊŸte la copii spiritul de competiĊ£ie, stimuleazã ambiĊ£ia ĊŸi voinĊ£a.

     5. Concursuri pe teme din desene animate. Mai ales pentru copiii mici povestea, jocul, animaĊ£ia sunt metode utile pentru stimularea imaginaĊ£iei ĊŸi a proceselor de cunoaĊŸtere.

     6. În bucãtãrie. AcordaĊ£i-vã timp pentru a inventa împreunã tot felul de reĊ£ete culinare.

    7. Voluntariatul. ImplicaĊ£i-vã împreunã, pãrinĊ£i ĊŸi copii, în activitãĊ£i de volutariat, iniĊ£iate de diverse organizaĊ£ii neguvernamentale, în folosul comunitãĊ£ii (acĊ£iuni pentru: copiii strãzii, bãtrâni, personae cu nevoi speciale, bolnavi cronici etc. sau diverse campaniii de prevenire).

     8. Produse artistice. RealizaĊ£i împreunã diverse produse artistice (colaje pe diverse teme, afiĊŸe, desene, ornamente, obiecte artizanale, podoabe de pom, cântece, poezii, origami etc.). Cu unele dintre acestea puteĊ£i chiar decora casa.

     9. ColĊ£ul vesel. Realizaþi un mic panou, plasat la vedere, pe care sã puteĊ£i nota diverse mesaje, enunĊ£uri, însemnãri, caricaturi, desene pentru membrii familiei. Acestea dau culoare zilei.

    10. AĊŸteptând oaspeĊ£i. Pentru organizarea unui eveniment, fiecare membru al familiei va primi sarcini concrete (decorarea casei sau a mesei, cumpãrãturi, gãtit, ornarea produselor alimentare, primirea oaspeĊ£ilor etc.).

    11. Lumea necuvântãtoarelor. Orice animal e bine sã fie acceptat ca un „membru" al familiei.Îngrijirea animalelor de casã (câine, pisicã, peĊŸti, broscuĊ£e, pãsãri, hamsteri etc.) dezvoltã asumarea responsabilitãĊ£ilor individuale, stimuleazã dezvoltarea afectivã. Mai mult, chiar, este bine sã transmitem copiilor un mesaj pozitiv faĊ£ã de orice altã formã de viaĊ£ã din univers (îngrijirea mediului natural).

     12. AbilitãĊ£i practice. RealizaĊ£i produse utile (ghivece, scaune, suporturi, rafturi, farfurii, vaze etc.)din diferite materiale (lemn, sticlã, ceramicã, lut etc.). Ele vor fi folosite pentru uzul personal sau vor fi oferite în dar.

     13. Teatru (teatru de pãpuĊŸi pentru cei mici, joc de rol, scenarii, carnaval, karaoke pentru ceilalĊ£i copii). Teatrul permite reflectarea unor stãri emoĊ£ionale (pozitive sau negative), descãtuĊŸarea unor inhibiĊ£ii proprii. Stimuleazã creativitatea ĊŸi plaseazã persoanele în situaĊ£ii de viaĊ£ã cu rol educativ.


Nu desconsideraĊ£i nici activitãĊ£ile uzuale, zilnice, pe care le puteĊ£i face alãturi de copii:
           - vizionaĊ£i un film împreunã ĊŸi discutaĊ£i-l;
           - citiĊ£i aceeaĊŸi carte ĊŸi încercaĊ£i sã comentaĊ£i aspectele esenĊ£iale, simbolurile;
           - mergeĊ£i la cumpãrãturi împreunã;
           - petreceĊ£i mãcar o orã pe sãptãmânã plimbându-vã fãrã un scop anume (în parc, pe stradã etc.)
           - faceĊ£i împreunã treabã în casã (gãtit, spãlat, curãĊ£enie, mici reparaĊ£ii),
           - discutaĊ£i despre tendinĊ£ele moderne în modã, muzicã etc.;
           - petreceĊ£i zilnic câteva minute pentru efectuarea unor exerciĊ£ii fizice de întreĊ£inere;
           - mergeĊ£i împreunã la competiĊ£ii sportive, faceĊ£i sport, vizionaĊ£i emisiuni sportive;
           - mergeĊ£i în excursii, atât cu scop educativ cât ĊŸi cu scop de relaxare;
           - invitaĊ£i în activitãĊ£ile de relaxare (picnicuri, dupã-amieze petrecute în familie, excursii etc.) ĊŸi prietenii copiilor dvs.;
           - povestiĊ£i istorii de familie, folosind de albume de fotografii, obiecte reprezentative, alte persoane implicate.

 

 

Familie