Parinti Speciali

Adolescenta

Pentru cã adolescenĊ£a este vârsta la care se înregistrazã cele mai multe debuturi în comportamente de viaĊ£ã nesãnãtoase, pentru cã existã existã situaĊ£ii de risc la care copilul dvs. se expune zi de zi, încercaĊ£i sã adoptaĊ£i un comportament preventiv, care sã evite apariĊ£ia pericolului pentru copilul dvs.
De ce adolescenĊ£a este vârsta a care se înregistrazã cele mai multe debuturi în comportamente de viaĊ£ã nesãnãtoase? Pentru cã:
Chiar ĊŸi scãzutã, autoritatea dvs. asupra ficelor/fiilor adolescenĊ£i îi poate ajuta sã nu adopte comportamente nesãnãtoase; reĊ£ineĊ£i însã cã în aceastã perioadã, mai ales, comunicarea deschisã cu copilul este esenĊ£ialã. AbordaĊ£i diverse strategii, în funcĊ£ie de personalitatea copilului, apelând ĊŸi la specialiĊŸti atunci când consideraĊ£i cã eventualele probleme apãrute depãĊŸesc capacitatea dvs. de a face faĊ£ã.